Strona główna
Realizacja projektu "Już pływam" Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 04 Styczeń 2016 08:48

 

 

W Gminie Dobczyce zakończył się projekt "Już Pływam" współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach zadania pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. W miesiącach wrzesień-listopad 2015 r. 165 uczniów klas I-VI z pięciu Szkół Podstawowych Gminy Dobczyce (SP Dziekanowice, SP Stadniki, SP Kornatka, SP Nowa Wieś, SP Dobczyce) wzięło udział w 20 godzinnym kursie nauki pływania. Zajęcia były prowadzone na krytej pływalni w Proszówkach. Całkowity koszt projektu wyniósł 46 090,00 zł - kwota 13 827 zł stanowiła wsparcie finansowe ze środków Województwa Małopolskiego.


 
Wyprawka szkolna 2015 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 16 Lipiec 2015 06:48

W załączniku znajduje się pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „WYPRAWKA SZKOLNA’.

 
JUŻ PŁYWAM Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 13 Czerwiec 2015 08:00

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

,, JUŻ PŁYWAM ”

§ 1

Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Już Pływam” realizowanym przez Gminę Dobczyce w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży .

 

2. Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

 

3. Projekt przewiduje przeprowadzenie łącznie 20 godzin zajęć nauki pływania na grupę w okresie od 07.IX.2015 r. do 30.XI.2015 r.

 

4.Cel projektu:

a) wzrost bezpieczeństwa dzieci z terenu Małopolski korzystających z kąpielisk;

b) nabycie podstawowych umiejętności pływackich;

c) profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa;

d) podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów

e) zachęcenie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 

5. Adresaci programu:

Uczniowie z niżej wymienionych szkół podstawowych:

a) Szkoła Podstawowa w Dobczycach - 90 uczniów

b) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi - 15 uczniów

c) Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach - 15 uczniów

d) Szkoła Podstawowa w Stadnikach - 30 uczniów

e) Szkoła Podstawowa w Kornatce - 15 uczniów

 

6. Miejsce realizacji projektu :

Kryta pływalnia

Basen w Proszówkach

Proszówki 365

32-700 Bochnia

 

7. Niniejszy regulamin określa

a) warunki uczestnictwa w projekcie

b) zasady rekrutacji

c) zasady uczestnictwa

d) zasady monitoringu uczestników

 

8. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu.

Więcej…
 
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

I. Miejsce załatwienia sprawy

Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych w Dobczycach

Rynek 21, tel. (012) 37-21-778 (776)

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r.

 

Więcej…
 

Uchwały Oświatowe

Certyfikaty